Архиве блога

Дан школе 24. маја

Гимназија у Куршумлији обележава Дан школе 24. маја, док се у оквиру целе недеље организују разне активности, које традиционално добром организацијом мотивишу ученике да учествују у њима и искажу своје склоности и таленте.

Објављено у Обавештења

Образац ПРМ – ново запошљавање и додатно радно ангажовање

Објављено у Обавештења

Обавештење о мерама заштите током пандемије COVID – 19

Објављено у Обавештења

ПРЕДЛОГ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Наставничко веће је за III разред предложило следеће изборне предмете (шест од девет): Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из изборних предмета може да изводи: Уметност и дизајн   (лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Ликовна култура, Музичка

Објављено у Обавештења

ПРЕДЛОГ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

Наставничко веће је за I разред предложило следеће изборне предмете (четири од шест): Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из изборних предмета може да изводи: Језик, медији и култура (лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Српски језик

Објављено у Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА Е-УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Oд ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у

Објављено у Обавештења

Испити

Распоред појединих испита: РЕДНИБРОЈ ИСПИТНИ РОК ТРАЈАЊЕ ОД ДО 1. ВАНРЕДНИ 1.1. Октобарски рок 06.10.2014. 10.10.2014. 1.2. Јануарско-фебруарски рок 20.01.2015. 23.01.2015. 1.3. Јунски  рок 25.05.2015. 29.05.2015. 1.4. Августовски рок 17.08.2015. 22.08.2015. 2. ПОПРАВНИ 2.1. Јунски рок- матуранти 01.06.2015. 05.06.2015. 2.2.

Објављено у Обавештења